HDD LAPTOP chính là bộ nhớ ngoài quan trọng nhất của máy tính. Nó có nhiệm vụ lưu trữ hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng và các dữ liệu của người sử dụng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.