Những linh kiện dùng để thay thế cho các linh kiện Laptop bị hỏng không thể sửa chữa. Các linh kiện như: màn hình laptop, bàn phím laptop, bàn lề, cáp, màn hình,…